Klasyczne płatności SMS Premium zorganizowane są w ten sposób, że kwota płatności uzależniona jest od numeru, na który wysyłamy wiadomość. Serwisy, na których wykorzystywane są płatności mobilne najczęściej numer o podwyższonej płatności łączą z komendą, która identyfikuje beneficjenta transakcji. Wygląda to w ten sposób:

„Wyślij SMS o treści AB.CDEF na numer 92500.”

W takim przypadku treść SMSa nie ma żadnego wpływu na wysokość płatności, bowiem to ile zapłacimy uzależnione jest tylko i wyłącznie od numeru. Jeśli pomylimy się w treści SMSa – nie uzyskamy dostępu do blokowanej treści, gdyż płatność nie trafi do właściwego podmiotu. Komenda musi być przepisana bardzo dokładnie z uwzględnieniem odstępów. Jedynie wielkość liter nie ma znaczenia.

Płatności w modelu SMS Premium są ściśle określone. Wyróżniamy więc najniższą i najwyższą taryfę takich płatności. Z jednej strony stanowi to poważne ograniczenie dla jednostek, które udostępniają tego rodzaju płatności swoim klientom, z drugiej natomiast, patrząc od strony klienta, który nie zawsze jest zaznajomiony z ceną niepozornego SMSa stanowi odgórnie narzucone skuteczne zabezpieczenie, gdyż pojedyncza płatność może opiewać na maksymalną kwotę w wysokości 25 PLN netto (30,75 PLN brutto).

 

Tabela przedstawiająca taryfy dla poszczególnych numerów premium

NUMERACJA Z CYFRĄ 7 (od 0,5 PLN do 9 PLN netto)

[numer SMS — koszt netto — koszt brutto]
70XX lub 70XXX — 0,50 PLN — 0,62 PLN
71XX lub 71XXX — 1 PLN — 1,23 PLN
72XX lub 72XXX — 2 PLN — 2,46 PLN
73XX lub 73XXX — 3 PLN — 3,76 PLN
74XX lub 74XXX — 4 PLN — 4,92 PLN
75XX lub 75XXX — 5 PLN — 6,15 PLN
76XX lub 76XXX — 6 PLN — 7,38 PLN
77XX lub 77XXX — 7 PLN — 8,61 PLN
78XX lub 78XXX — 8 PLN — 9,84 PLN
79XX lub 79XXX — 9 PLN — 11,07 PLN

NUMERACJA Z CYFRĄ 9 (od 10 PLN do 25 PLN netto)

[numer SMS — koszt netto — koszt brutto]
910XX — 10 PLN — 12,30 PLN
911XX — 11 PLN — 13,53 PLN
912XX — 12 PLN — 14,76 PLN
913XX — 13 PLN — 15,99 PLN
914XX — 14 PLN — 17,22 PLN
915XX — 15 PLN — 18,45 PLN
916XX — 16 PLN — 19,68 PLN
917XX — 17 PLN — 20,91 PLN
918XX — 18 PLN — 22,14 PLN
919XX — 19 PLN — 23,37 PLN
920XX — 20 PLN — 24,60 PLN
925XX — 25 PLN — 30,75 PLN

Jak widać ustawodawstwo jest tutaj dość restrykcyjne i nie pozostawia wielkiego pola manewru podmiotom świadczącym usługi. Z racji na niewielką liczbę danych warto zapamiętać, że wysokość każdej płatności mobilnej jest znana, gdyż zawarta w numerze. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień.